Afgørelse til opsætning af container

Publiceret 16-01-2020

Afgørelse om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af container ifm drift af skydebaneareal på matr.209, Den Sydlige Del, Harboøre, Vandværksvej, 7673 Harboøre, Lemvig Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til placering af en container bag klubhusets nordgavl. Dispensationen meddeles på vilkår at containeren afskærmes af en halvvæg, som skal fremtræde som en del af huset (samme farve og beklædning som husets væg) og have en højde så containeren ikke synes set udefra.
Der meddeles endvidere afslag i medfør af naturbeskyttelseslovens2 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til placering af en container på de ansøgte positioner 1 og 2.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02441

Afgørelse til opsætning af container.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent