Afgørelse om revideret ansøgning om genopførsel af sommerhus, matr.11h, Egsmark By, Dråby, Kystvejen 74, 8400 Ebeltoft, Syddjurs Kommune

Publiceret 23-01-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, og stk. 3, nr. 1, jf. § 15, til opførelse af sommerhuset som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00336.

Dispensation - genopførsel sommerhus.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent