Afgørelse om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af aflåselige låger inkl. skiltning på arbejdssti

Publiceret 16-01-2020

Afgørelse om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opsætning af aflåselige låger inkl. skiltning på arbejdssti på det sydlige dige ved Skive/Karup Å, matr.14aq. Glattrup, Skive Jorder By, Skive, og matr.14go, Glattrup, Skive Jorder By, Skive.

Dispensation
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til at markere adgangsforbuddet ved udspænding af kæde mellem pæle af op til en meters højde med skilt.

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens2 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af de to ansøgte låger.

Kystdirektoratet skal bemærke, at afslaget kan revurderes, når diget er etableret og sagens reelle problemer nærmere er belyst.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/01816

Afgørelse om dispensation til opsætning af aflåselige låger inkl. skiltning på arbejdssti.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent