Afgørelse ang. etablering af en shelterplads – Blåt Støttepunkt, NFK9 Donnervej – inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 39e, Skovby Nymark, Skovby, 5400 Bogense, i Nordfyns Kommune

Publiceret 31-01-2020

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af den ansøgte shelterplads.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02620.

Afslag til etablering af shelterplads.pdf

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler