Ændring af dispensation til udformning af monument mm v. Kramnitze Havn, Rødby

Publiceret 21-01-2020

Ændring af dispensation fra strandbeskyttelseslinjen fsv. angår udformning af monument samt yderligere skiltestander og bord/ bænkesæt v. Kramnitze Havn, matr.15a Tjørnebjerg, Gloslunde, Kramnitzevej 2, 4970 Rødby, Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. [1, jf. § 15, til
- opsætning af monumentet i ny udformning,
- opsætning af to skilte i umiddelbar nærhed af monumentet,
- opstilling af bord/bænkesæt i tilknytning til monumentet i en afstand af maksimalt 10 m fra dette.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 20/00224.

Dispensation til skiltestander mm v Kramnitze Havn, Rødby

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent