Tilladelse til placering og udformning af frugthal til Arnkilsøre Frugtplantage indenfor den udvidede strandbeskyttelseslinje, på matr.111, Kær, Ulkebøl, Arnkilsøre 13, Sønderborg Kommune

Publiceret 05-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af frugthallen med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. redegørelsen i afgørelsen.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/03444.

Tilladelse til placering og udformning af frugthal.pdf

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler