Tilladelse til opførelse af gyllebeholder inden for strandbeskyttelses-linjen på matr.344, Mjels, Oksbøl, Nedervej 16, Nordborg, Sønderborg Kommune

Publiceret 19-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af gylletanken med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. redegørelse i afgørelsen.

Vilkårene er identiske med de af Naturstyrelsen stillede i tilladelsen af 29. januar 2013:

  • gyllebeholderen må maximalt rumme 3.000 m3
  • gyllebeholderen må maximalt have en diameter på 30 meter, og max. opføres 3 meter over jordoverfladen
  • gyllebeholderen skal opføres i ikke reflekterende materiale svarende til den eksisterende gyllebeholder – lysegrå betonelementer
  • der skal senest et år efter færdiggørelse af byggeriet (gyllebeholderen) etableres og opretholdes en afskærmende beplantning af hjemmehørende arter af løvfældende buske og træer (ikke bjergfyr og rynket rose) rundt om gyllebeholderen og eksisterende bygninger.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02231.

Tilladelse til opførelse af gyllebeholder.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent