Revideret dispensation til nedgravet affaldsløsning

Publiceret 21-02-2020

Revideret dispensation til nedgravet affaldsløsning inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 27 Vognsbøl,
Esbjerg Jorder, i Esbjerg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til nedgravet affaldsløsning.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03228

Revideret dispensation til nedgravet affaldsløsning.

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig