Rammedispensation for årene 2020-2026 for afholdelse af kortvarige arrangementer på Sprogø

Publiceret 06-02-2020

Rammedispensation for årene 2020-2026 for afholdelse af kortvarige arrangementer inden for strandbeskyttelseslinjen på Sprogø, matrikel nr. 1, Korsør Jorder, Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver hermed Storebælt A/S en rammedispensation i medfør
af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at Storebælt A/S – som ejer af
Sprogø - kan tillade anvendelse af arealet til op til 4 årlige kortvarige arrangementer på nedennævnte rammevilkår. Storebælt A/S fastsætter de nærmere betingelse, vilkår og begrænsninger for den konkrete anvendelse af arealerne.
Dispensationen er tidsbegrænset fra 2020 til og med 2026.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00449

Rammedispensation for årene 2020-2026 for afholdelse af kortvarige arrangementer på Sprogø.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent