Rammedispensation for årene 2020-2025 til afholdelse af Løgstør Open Air, i Vesthimmerlands Kommune

Publiceret 17-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at Vesthimmerland Kommune kan tillade afholdelse af Løgstør Open Air koncert i Christiansmindeskoven på matr.100a Løgstør Markjorder, ved Kristiansmindevej, 9670 Løgstør¨.

Rammedispensation for årene 2020-2025 til afholdelse af Løgstør Open Air i Christiansmindeskoven på matr.100a Løgstør Markjorder, ved Kristiansmindevej, 9670 Løgstør. Vesthimmerlands Kommune.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/00619.

Rammedispensation til afholdelse af Løgstør Open Air.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent