Midlertidig dispensation til anvendelse af areal til Zirkus Nemo fra 12. juli 2020 – 27 juli 2020

Publiceret 07-02-2020

Midlertidig dispensation til anvendelse af areal til Zirkus Nemo fra 12. juli 2020 – 27 juli 2020 inden for strandbeskyttelseslinjen på
ejendommen matr. nr. 285a Svendborg Markjorder,
Christiansmindevej, 5700 Svendborg, i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed midlertidig dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til anvendelse af areal ved Christiansminde Strand til Zirkus Nemo.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00389

Midlertidig dispensation til anvendelse af areal til Zirkus Nemo fra 12. juli 2020 – 27 juli 2020.

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig