Lovliggørende dispensation til skur

Publiceret 07-02-2020

Lovliggørende dispensation til skur inden for strandbeskyttelseslinjen på din ejendom matr. 1ac, Lindersvold Hgd., Roholte, Egemosevej 6, 4640 Faxe i faxe kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til skuret.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/01097

Lovliggørende dispensation til skur.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler