Fornyet dispensation til modernisering af landbrugsejendom

Publiceret 06-02-2020

Fornyet dispensation til modernisering af landbrugsejendom indenfor strandbeskyttelseslinjen - Stavreby Strandvej 36B, 4720Præstø, matr. 7a Stavreby By, Jungshoved, Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet meddeler dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 1,
jf. § 15, stk. 1, til udvidelse af boligdelen af bebyggelsen til 250 m². Der dispenseres
endvidere til den ændrede anvendelse til kontor/håndværk af erhvervsdelen af
bebyggelsen, de ansøgte indre ændringer af erhvervsdelen samt de ydre ændringer
af bebyggelsen.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00551

Fornyet dispensation til modernisering af landbrugsejendom.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent