Dispensation til udvidelse af sommerhus i Vejle Kommune

Publiceret 07-02-2020

Dispensation til udvidelse af sommerhus, matr.33f, Vinding, Vinding By, Djævlekløftvej 15, 7100 Vejle, Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.3 nr. 3, jf. § 15, til udvidelse af sanitære forhold i eksisterende sommerhus.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/03564.

Dispensation til udvidelse af sommerhus med sanitære forhold.pdf

 

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler