Dispensation til udvidelse af bolig og etablering af stråtag, Strandhuse 7, Ærøskøbing

Publiceret 24-02-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udvidelse af bolig og etablering af stråtag på matr.30a, Vindeballe By, Tranderup, Strandhuse 7, Borgnæs, 5970 Ærøskøbing, Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 9 og 10, jf. § 15, til udvidelse af boligen samt etablering af stråtag med kviste som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 20/00562.

Dispensation til udvidelse af bolig, Strandhuse 7, Ærøskøbing

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent