Dispensation til udskiftning af vinduer i sommerhus, Svinget 42, Albæk, Randers NØ

Publiceret 24-02-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udskiftning af vinduer i sommerhus på matr.100a, Tustrup Enge, Albæk, Svinget 42, Albæk, 8930 Randers NØ, Randers Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til isætning af vinduer som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 20/00277.

Dispensation udskiftning af vinduer Svinget 42, Albæk, Randers

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent