Dispensation til udskiftning af strandtrappe ved Knud Strand i Skive Kommune

Publiceret 04-02-2020

Dispensation til udskiftning af strandtrappe inden for strandbeskyttelseslinjen, matr.26c, Rødding By, Rødding, ved Glimmervej 1, Knud Strand, 7860 Spøttrup i Skive kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til reetablering af strandtrappe ved Knud Strand.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/00391.

Dispensation til strandtrappe ved Knud Strand.pdf

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler