Dispensation til udskiftning af legeudstyr samt udvidelse af eksisterende legeplads på ejendommen matr. nr.324 Årø, Øsby, Aarø 4c, 6100 Haderslev, i Haderslev Kommune

Publiceret 17-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udskiftning af legeudstyr samt udvidelse af legeplads som ansøgt.

Afgørelsen erstatter Kystdirektoratets afgørelse af 29. januar 2020 (19/02998-7).

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02998.

Dispensation til udvidelse af legeplads.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler