Dispensation til toilet og informationsskilt ved shelterplads, Fjordvej 74, Middelfart

Publiceret 28-02-2020

Afgørelse – Dispensation til toilet og informationsskilt ved shelterplads, Blåt Støttepunkt MK10 Svinø, inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 3g, Gamborg By, Gamborg, Fjordvej 74, 5500 Middelfart, i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte toilet og informationsskilt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03187.

Dispensation til toilet og informationsskilt ved shelterplads, Gamborg, 5500 Middelfart, i Middelfart Kommune

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler