Dispensation til tilbygning, Fyrvejen 11, Dueodde

Publiceret 20-02-2020

Dispensation til opførelse af tilbygning inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 121 Povlsker beliggende Fyrvejen 11, Dueodde i Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af tilbygning, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03496.

Dispensation til tilbygning til bolig, Fyrvejen 11, Dueodde i Bornholms Regionskommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent