Dispensation til spildevandskloakering ved Knivkær Strand

Publiceret 06-02-2020

Dispensation til spildevandskloakering inden for strandbeskyttelseslinjen ved Knivkær Strand

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00187

Dispensation til spildevandskloakering ved Knivkær Strand.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler