Dispensation til shelterplads

Publiceret 25-02-2020

Dispensation til shelterplads inden for
strandbeskyttelseslinjen ifm. projektet Naturlandet Lolland-Falster på ejendommen matr. nr. 1a, Vejlø, Sandby, 4900 Nakskov, i Lolland
Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til en shelterplads som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 18/03116

Dispensation til shelterplads

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler