Dispensation til opstilling af 2 bord/bænkesæt samt festtelt

Publiceret 17-02-2020

Dispensation til opstilling af 2 bord/bænkesæt samt festtelt inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 8bn, Langtved By,
Volstrup, Strandkanten 49, i Frederikshavn Kommune.

Bord/bænkesæt
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til permanet opstilling af to bord/bænkesæt på vist placering.

Festtelt
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens2 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling og nedtagning af festtelt den 3. weekend i august 2020, 2021 og 2022.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03197

Dispensation til opstilling af 2 bord - bænkesæt samt festtelt.

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler