Dispensation til opsætning af gyngestativ

Publiceret 19-02-2020

Dispensation til opsætning af gyngestativ inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 4g, Erritsø By,
Erritsø, Sanddal Strandvej 8, i Fredericia Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af gyngestativ som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03282

Dispensation til opsætning af gyngestativ.

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler