Dispensation til opsætning af formidlingsskilt på Istidsruten i Odsherred Kommune

Publiceret 19-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af et formidlingsskilt på ”Istidsruten.

Dispensation til opsætning af formidlingsskilt på "Istidsruten" inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 5b, Sidinge Fjord, Grevinge, Egebjergvej 358, Abildøre, 4560 Vig i Odsherred Kommune

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/00429.

Dispensation til opsætning af formidlingsskilt på Istidsruten ejendommen matr. nr. 5b, Sidinge Fjord, Grevinge, Egebjergvej 358, Abildøre, 4560 Vig i .pdf

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler