Dispensation til opsætning af 5 skilte til 100 miles løbet inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 7000a, Feggeklit, Sejerslev, matr. nr. 4a Gullerup By, Bjergby, matr.nr. 32a, Tæbring By, Tæbring, matr. nr. 12g og 12h, Ejerslev By, Ejerslev, i Morsø Kommune

Publiceret 18-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af 5 skilte til 100 miles løbet som ansøgt.

Dispensationen til opstilling af skilte på matr.nr. 4a Gullerup By, Bjergby, matr. nr. 32a Tæbring By, Tæbring, og matr.12h Ejerslev By, Ejerslev er betinget af ejers efterfølgende godkendelse.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00420.

Dispensation til 5 skilte på Mors.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler