Dispensation til opsætning af 2 informationsskilte i Helsingør Kommune

Publiceret 07-02-2020

Dispensation til opsætning af 2 informationsskilte inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 13a, Skotterup By, Egebæksvang og matr.nr. 23a, Marienlyst, Helsingør Jorder, i Helsingør Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af 2 informationsskilte på Marienlyst Strand og Skotterup Strand.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/03278.

Dispensation til opsætning af 2 informationsskilte i Helsingør Kommune.pdf

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler