Dispensation til opsætning af 2 forsøgsvindmøller, vejanlæg, kranplads, transformator samt kabellægning langs vejanlægget i Esbjerg Kommune

Publiceret 11-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til 2 forsøgsvindmøller, vejanlæg, kranplads, transformator samt kabellægning langs vejanlægget.

Dispensation til opsætning af 2 forsøgsvindmøller, vejanlæg, kranplads, transformator samt kabellægning langs vejanlægget inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 2i, 2g og 4æ Måde, Esbjerg Jorder, i Esbjerg Kommune.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/03442.

Dispensation til opsætning af 2 forsøgsvindmøller mv.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig