Dispensation til opsætning af 2 formidlingsskilte på "Istidsruten" i Holbæk Kommune

Publiceret 19-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af 2 formidlingsskilte på ”Istidsruten”.

Dispensation til opsætning af 2 formidlingsskilte på ”Istidsruten” indenfor strandbeskyttelseslinjen, på ejendommen matr. nr. 27 Ågerup By, Ågerup, Asserholmvej 13, 4390 Vipperød, og matr. nr. 1ab, Lammefjorden, Hagested, Nykøbingvej 128, 4300 Holbæk, i Holbæk Kommune. 

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/00446.

Dispensation til opsætning af 2 formidlingsskilte.pdf

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler