Delafgørelse – Stenderup Hage: Dispensation til opsætning af 1 markeringspæl i forbindelse med Baltic Pipe Gasprojekt inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 40a, Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup, i Kolding Kommune

Publiceret 18-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af 1 markeringspæl.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 20/00568.

Stenderup Hage.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig