Dispensation til opførelse af Ø-hus delvist beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen på et umatrikuleret areal ved matr. nr. 7000f og 1h Sejerø By, Sejerø, Kalundborg Kommune

Publiceret 07-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af et Ø-hus med terrasse delvist beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen på et umatrikuleret areal ved matr. nr. 7000f og 1h Sejerø By, Sejerø, Kalundborg Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/03317.

Dispensation - Ø-hus.pdf

Yderligere information:

Karin Jølk Ravn-Jonsen

Sagsbehandler