Dispensation til opførelse af carport, Bukkeskovvej 13, Tranekær

Publiceret 24-02-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af carport på matr.7b. Botofte By, Tranekær, Bukkeskovvej 13, 5953 Tranekær, Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til opførelse af carport.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 20/00737.

Dispensation til opførelse af carport på Bukkeskovvej 13, Tranekær

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent