Dispensation til opbevaring af havbrugsringe mv., Guldborgsund kommune

Publiceret 20-02-2020

Dispensation til fortsat opbevaring af havbrugsringe, netbure, mv. inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 8h Sortsø By, Gundslev i Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til fortsat oplag af netbure, andet oplag og til vinteropbevaring af havbrugsringe.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/02077.

Dispensation til vinteropbevaring af havbrugsringe ved Sortsø Havn i Guldborgsund Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent