Dispensation til ombygning om ændret anvendelse, Nørengvej 20, Roslev

Publiceret 24-02-2020

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ombygning og ændring af anvendelse fra udhus til beboelse ved helårshus på matr.2h Nøreng By, Åsted, Nørengvej 20, 7870 Roslev, Skive Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte udvidelse af boligarealet samt at dette sker ved at inddrage udhuset som en del af den eksisterende bolig.

Ved henvendelse om  sagen venligst opgiv sagsnummmer 19/00863.

Dispensation til ombygning og ændret anvendelse Nørengvej 20, Roslev

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent