Dispensation til midlertidigt toilet- og baderumspavillon samt legeskib, Bandholm, Lolland kommune

Publiceret 24-02-2020

Dispensation til midlertidig toilet- og baderumspavillion samt legeskib, matr.2av, Bandholm By, Bandholm; matr.27d, Bandholm By, Bandholm, Strandparken 10, 4941 Bandholm, Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tidsbegrænset dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til midlertidig toilet- og baderumspavillion samt permanent dispensation til et legeskib som ansøgt. Dispensationen er gældende til udgangen af 2021.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 20/00719.

Dispensation til midlertidigt toilet- og baderumspavillon og legeskib

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent