Dispensation til madpakkehus

Publiceret 28-02-2020

Dispensation til madpakkehus inden for strandbeskyttelseslinjen på
ejendommen matr. nr. 1axa, Strib Færgegård, Strib Røjleskov, Gl.
Slotsvej 30 i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til madpakkehus.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03508

Dispensation til madpakkehus.

Yderligere information: