Dispensation til lovliggørelse af udhusareal som del af bolig

Publiceret 21-02-2020

Dispensation til lovliggørelse af udhusareal som del af bolig, genopførelse af dette samt opførelse af udhus på 5 m² på matr.30h, St. Snøde By, Snøde - Snøde Strandvej 5, 5953 Tranekær, Langeland Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 9, jf. § 15, til
- inddragelse af ”udhus” på 7 m² med toilet i boligareal,
- genopførelse af ”udhuset” med et bebygget areal på op til 8,5 m², inklusive et tillæg på 1,5 m² til udvendig isolering,
- opførelse af udhusareal på 5 m² i tilknytning til ny toiletbygning.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 20/00743

Dispensation til lovliggørelse af udhusareal som del af bolig.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent