Dispensation til isætning af to Velux vinduer

Publiceret 19-02-2020

Dispensation til isætning af to Velux vinduer inden for
strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 97, Gedesby By,
Gedesby, Birkemosevej 21, i Guldborgsund Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til isætning af 2 Velux vinduer som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/03467

Dispensation til isætning af to Velux vinduer.

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler