Dispensation til genopførelse af toiletbygning i Slagelse Kommune

Publiceret 19-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse og udvidelse af toiletbygning.

Dispensation til genopførelse af toiletbygning inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 7000l og 20gy, Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge, Stillinge Strandvej 25, 4200 Slagelse, i Slagelse Kommune.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/0613.

Dispensation til genopførelse af toiletbygning i Slagelse .pdf

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler