Dispensation til genopførelse af hegn og afslag på ophævelse af strandbeskyttelseslinjen, Glentevej 10, Greve

Publiceret 20-02-2020

Dispensation til genopførelse af hegn inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 11cø Hundige By, Kildebrønde beliggende Glentevej 10 i Greve Kommune

Afslag til ophævelse af strandbeskyttelseslinjen samme sted

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af hegn/plankeværk, som ansøgt.

Kystdirektoratet meddeler samtidigt afslag på ansøgningen om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 15) på en del af matr. nr. 11cø Hundige By, Kildebrønde. Afgørelsen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 69, stk. 1.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01177.

Dispensation og afslag vedr Glentevej 3 Greve Kommune

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent