Dispensation til garage

Publiceret 20-02-2020

Dispensation til garage inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.15f,
Aborg By, Gamtofte, Rørmosevej 20, 5610 Assens. Assens Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1
§ 65b, stk. 1, jf. § 15, til at opføre den søgte garage på 20 m2, på den ansøgte
placering, med det ansøgte udseende.

Ved henvendelse om sagen venligt oplys sagsnummer 19/00937Dispensation til garage.

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler