Dispensation til flytning af 1 skilt og opsætning af 1 skilt inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 3k og 3v Højerup By, Højerup, Højerup Bygade 39, 4660 Store Heddinge, i Stevns Kommune

Publiceret 06-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til flytning af 1 skilt og opsætning af 1 skilt som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02162.

Dispensation til 2 infoskilte.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler