Dispensation til etablering af 2 kviste

Publiceret 21-02-2020

Dispensation til etablering af 2 kviste indenfor
strandbeskyttelseslinjen, Barsø Bygade 6, matr.17, Barsø, Løjt,
Aabenraa Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 3, nr. 10, jf. § 15, til de ansøgte kviste.

Udvidelsen af boligarealet på 5,6 m2 dispenseres der til i medfør af
naturbeskyttelseslovens2 § 65b, stk. 1.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/02088

Dispensation til etablering af 2 kviste.

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler