Dispensation til at opføre carport inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 180c, Gudsgave, Marstal, Nederste Midtmarksvej 8, 5960 Marstal, i Ærø Kommune

Publiceret 13-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at opføre carport på 20 m2 som ansøgt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01883.

Dispensation til carport.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler