Dispensation til at ombygge anneks

Publiceret 07-02-2020

Dispensation til at ombygge anneks inden for strandbeskyttelseslinjen

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/01316

Dispensation til at ombygge anneks

 

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent