Dispensation til arealoverførsel i Odsherred kommune

Publiceret 17-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til arealoverførslen som ansøgt.

Dispensation til arealoverførsel ifm Grønnehave Bæk projekt, matr.1h, Ø. Lyng, Nykøbing S. Jorder; matr.1q, Ø. Lyng, Nykøbing S. Jorder; Odsherred kommune.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/00656.

Dispensation til arealoverførsel i Odsherred kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent