Dispensation til anstillingsplads i forbindelse med reparation af Sallingsundbroen i Morsø Kommune

Publiceret 11-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 151, til etablering af pladsen som ansøgt i perioden 1. april – udgangen af 2021. Dispensationen meddeles på vilkår at området reetableres efter arbejdes afslutning.

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til anstillingsplads i forbindelse med reparation af Sallingsundbroen på matr. nr. 7000d Legind By, Lødderup, 7900 Nykøbing Mors, Morsø Kommune.

Ved spørgsmål vedr. henvendelsen venligst henvis til sagsnummer 20/00601.

Dispensation til anstillingsplads i forbindelse med reparation af Sallingsundbroen .pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent