Dispensation til anlæg vedr. spildevands-kloakering i Slagelse Kommune

Publiceret 17-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til anlægsarbejderne som ansøgt.
Det bemærkes, at dispensationen til etableringen ved Frølundevej 136 er betinget af frivillig aftale eller ekspropriation af de nødvendige arealer for anlæggets etablering.

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til anlæg vedr spildevands-kloakering i sommerhusområde Frølundevej/Broholmvej, på matr. 30a, Frølunde By, Tårnborg, og matr. 7000c Frølunde By, Tårnborg, Frølundevej 136, 4220 Korsør, Slagelse Kommune.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/00584.

Dispensation til anlæg vedr. spildevands-kloakering i Slagelse Kommune .pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent