Dispensation til afholdelse af Sund Festival den 22.-23.08.2020 i Frederikssund Kommune

Publiceret 26-02-2020

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til afholdelse af Sund Festival den 22.-23.08.2020 på Kalvø i Frederikssund Kommune.

Dispensation til afholdelse af Sund Festival den 22.-23.08.2020 inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr. nr.19b, Frederikssund Markjorder, Kalvøvej 20, 3600 Frederikssund, og matr.nr. 19x, Frederikssund Markjorder, Kalvøvej 26, 3600 Frederikssund, i Frederikssund Kommune.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 20/00186.

Dispensation til afholdelse af Sund Festival.pdf

 

Yderligere information:

Lone Sivertsen

Sagsbehandler