Dispensation til ændret placering af shelterplads, Føns Strandvej 9c, Nørre Aaby, Middelfart

Publiceret 28-02-2020

Afgørelse ang. ændret placering af shelterplads, Blåt Støttepunkt MK3 Kridthuset, inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 42c, Føns By, Føns, Føns Strandvej 9c, 5580 Nørre Aaby, i Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en shelterplads som ansøgt. Den ansøgte shelterplads består af 2 sheltere af typen Stenbideren, 1 bålplads og 1 informationsskilt.

Afgørelsen erstatter Kystdirektoratets tidligere afgørelse af 6. maj 2019 (j.nr. 18/02158-5).

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 20/00706.

Dispensation til ændret placering af shelterplads Føns Strandvej 9c, 5580 Nørre Aaby, i Middelfart Kommune

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler